Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Matkailuautoblogin tietosuojaseloste.

Lyhyt versio

  • Emme käytä luovuttamiasi henkilötietoja väärin
  • Emme spämmää tarpeettomasti.
  • Voit poistua koska tahansa. Lupaamme lisätä jokaiseen viestiin linkin jolla listalta poistuminen onnistuu käden käänteessä

Pitkä versio

Rekisterin pitäjä

Jani Nurmi

Yhteyshenkilö

Jani Nurmi
jani.nurmi@iki.fi
+358 50 626 92

Rekisterin nimi

Matkailuautoblogi

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjien kommentoidessa kirjoituksia syötetään kommentti, nimi ja sähköposti. Vapaaehtoisena kotisivun osoite. Lisäksi kommentoinnin yhteydessä tallennetaan kommentoijan IP-osoite, sekä käytetyn selaimen tiedot. Teknisiä tietoja käytetään roskaviestien suodatuksen helpottamiseksi. Satunnaisesti voidaan lähettää blogiin liittyvää lisätietoa kommentoineille käyttäjille.

Tietosisältö

Rekisterissä ei ole henkilöstä kuin nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti kotisivun osoite. Sekä kommenttien yhteydessä IP-osoite ja selaimen tekniset tiedot. Lisäksi on käyttäjän jättämät kommentit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä jättämistä tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matkailuautoblogi ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Blogi toimii Euroopassa sijaitsevillä palvelimilla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Matkailuautoblogi pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä blogin tietoihin. Matkailuautoblogi huolehtii tietoturvasta parhaiden käytäntöjen mukaan.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää poistaa tietonsa blogista lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.

Back to top button